Najbolje je otići na pregled kod doktora, ovako samo možemo nagađati.